Kreatiewe Kuns gee ons leerders die geleentheid om hul kreatiwiteit te ondersoek en te ontwikkel in ‘n veilige, ondersteunende omgewing.

Ons voed kreatiwiteit deur die visuele en uitvoerende kunste, naamlik musiek, kuns, dans en drama.  Ons leerders word aangemoedig om hul gedagtes en idees met selfvertroue uit te beeld.

Kreatiewe Kuns is die grondslag vir ‘n gebalanseerde leerder en bevorder kreatiewe, kognitiewe, emosionele en sosiale ontwikkeling.

Teen die einde van die Intermdiêre Fase sal ons leerders basiese kennis, vaardighede en die waardering van al die kunsvorms bekom het, wat hulle in staat sal stel om ‘n ingeligte keuse te kan maak oor watter van die kunsvorme hulle op wil fokus in die Senior Fase.

“Elke kind is ‘n kunstenaar.  Die probleem is hoeveel van hulle bly ‘n kunstenaar wanneer hul volwassenheid bereik het.”   Pablo Picasso

Helderberg Eisteddfod 2016

‘n Aantal van ons leerders het onlangs deelgeneem aan die Musiek en Woordkuns kategorieë van die Helderberg Eisteddfod.  Meer as 1500 leerders van skole in die Helderberg-kom en Stellenbosch het deelgeneem.

Ons leerders se uitslae weerspieël hul toewyding en sukses.  Ons skool het 27 Cum Laudes en 2 Pryswenners opgelewer.

Pryswenners, Raadiah Sonday en Lauren Bennell was uitgenooi om op te tree by die Prestige Helderberg Eisteddfod Concert, waar hulle die volgende toekennings ontvang het:

Lauren Bennell:     Prosa – Graad 7 (Senior Fase)                                                                                                                                  Beste Prestasie 93%

Raadiah Sonday:   Poësie – Graad 6 (Intermediêre Fase)                                                                                                                       Beste Prestasie 96%                                                                                                                                                 Medaljewenner vir Beste Gr 6 Engels deelnemer asookonvoorbereide lees.

Volg Ons


Al die huidige nuus en veranderinge

Moompi

Moompi Nasionale Kinderbeskermingsprogram

moompiLees Meer