Sport

By Primêre Skool Gordonsbaai streef ons daarna om ‘n gebalanseerde individu te ontwikkel.

Daar moet dus ‘n gesonde balans gehandhaaf word tussen akademie, kultuur en sport.

Ons moedig elke leerder aan om ten minste aan een Winter en een Somersport deel te neem.

Leerders word op verskeie terreine basiese vaardighede aangeleer en ons poog om ‘n liefde vir

sport te ontwikkel.

Die skool bied die volgende sportaktiwiteite aan:

SOMER:                                                                               WINTER:

Atletiek                                                                                   Netbal

Tennis                                                                                     Rugby

Krieket                                                                                   Hokkie

Landloop

Skaak

Volg Ons


Al die huidige nuus en veranderinge

Moompi

Moompi Nasionale Kinderbeskermingsprogram

moompiLees Meer